Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łęczycy         ul. Kaliska 13         99-100 Łęczyca         www.zosprp.leczyca.pl         e-mail:   zosprp@leczyca.pl

Europejski Numer Alarmowy 112

Numer 112 to numer alarmowy do wykorzystania wtedy, gdy nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze 3 aktualnych numerów ratunkowych, zaczynających się od "9" lub kiedy wymagana jest interwencja wszystkich służb równocześnie.

Z numerem 112 w dalszym ciągu funkcjonować będą numery alarmowe, czyli Straż Pożarna - 998, Pogotowie Ratunkowe - 999, Policja - 997, z których należy korzystać stosownie do zaistniałej sytuacji.

Wejście naszego kraju do wspólnoty państw europejskich stworzyło potrzebę dostosowania polskiego prawa do standardów unijnych. W zakresie organizacji systemu ratowniczego wymagane jest zintegrowanie działań wszystkich służb odpowiadających za niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Idea dostosowania zasad alarmowania jednostek ratowniczych w naszym kraju wynika z potrzeby zapewnienia obywatelom odpowiednich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w państwach stowarzyszonych, co wymaga stworzenia warunków do właściwego wspódziałania Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz opracowania i wdrożenia stosownych procedur postępowania.

W tym celu zostanie w naszym kraju wdrożony system alarmowania oparty na telefonie 112, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wprowadzenie alarmowego telefonu 112, pod którym można będzie otrzymać pomoc w rónych sytuacjach (pożar, wypadek, kradzież, napad itp.) nie spowoduje natychmiastowej likwidacji dotychczasowych numerów służb alarmowych. W dalszym ciągu będą funkcjonowały numery 997 do Policji, 998 do Straży Pożarnej i 999 do Pogotowia Ratunkowego. Wybierając bezpośrednio jeden z tych numerów można będzie uzyskać kontakt i pomoc od każdej alarmowanej służby ratowniczej. Należy przy tym pamiętać, że wymagane jest podanie telefoniczne podstawowych informacji o zaistniałym zdarzeniu a w szczególności: danych osoby zgłaszającej, miejsca i rodzaju zdarzenia, określenie liczby osób poszkodowanych oraz innych istotnych informacji.

W pierwszej fazie funkcjonowania telefonu 112 zachęcamy do korzystania z dotychczasowej formy alarmowania służb ratowniczych, ponieważ może nastąpić lawinowy wzrost ilości wezwań kierowanych jak dotąd na trzy niezależne numery alarmowe. Bezpośrednie wybranie numeru telefonu konkretnej służby (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) może mieć wpływ na skrócenie czasu interwencji.

Korzystanie z telefonu 112 będzie bezpłatne i umożliwi połączenie ze służbami ratowniczymi o każdej porze dnia i nocy podobnie jak z dotychczasowych telefonów alarmowych. Jednocześnie informujemy, że używanie tego telefonu w sposób nieuzasadniony będzie skutkowało przewidzianymi prawem sankcjami karnymi. Należy podkreślić, że identyfikacja numeru telefonu rozmówcy, nagrywanie i rejestrowanie prowadzonych rozmów, mogą zostać wykorzystane do ustalenia zasadności wezwania służby ratowniczej a także danych osoby wywołującej alarm fałszywy.

Dlatego apelujemy, aby wykorzystywanie telefonu 112 było zgodne z jego przeznaczeniem, bowiem dotychczasowe funkcjonowanie telefonów alarmowych skłania do refleksji, że osoby dorosłe powinny w większym zakresie zwrócić uwagę na dzieci, które nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji nadużywają tych telefonów, traktując je jako formę zabawy.

Wybierając numer telefonu 112 na terenie krajów Unii Europejskiej uzyskuje się kontakt w języku danego państwa. Podobnie będzie w przypadku numeru 112 działającego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach programu unijnego będą prowadzone szkolenia językowe dla dyspozytorów obsługujących telefon 112, które w przyszłości mają ułatwić obcokrajowcom przebywającym na terenie naszego kraju kontakt z służbami ratowniczymi.

Na terenie powiatu łęczyckiego połączenia z numerów alarmowych 112 i 999 realizowane z telefonów stacjonarnych i komórkowych będą przyjmowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kutnie. Połączenia z numerów alarmowych 997 będą przyjmowane przez Komendę Powiatową Policji w Łęczycy a połączenia z numerów alarmowych 998 będą przyjmowane przez stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy.

Adresy stron propagujących i dostarczających informacje na temat zasad korzystania i funkcjonowania numeru alarmowego 112.

www.ec.europa.eu/112 - strona Komisji Europejskiej prezentująca aktualne informacje dotyczące działania Europejskiego Numeru Alarmowego 112,

www.112.gov.pl - informacje o podejmowanych w Polsce działaniach dotyczących funkcjonowania numeru alarmowego 112 i pracach nad jego upowszechnianiem,

www.ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm - wersja dla dzieci (z możliwością wyboru języka polskiego).

Inne numery alarmowe:

 • 981 - pogotowie drogowe i pomoc drogowa
 • 982 - pogotowie dźwigowe
 • 983 - pogotowie weterynaryjne
 • 984 - pogotowie rzeczne
 • 985 - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • 986 - straż miejska
 • 991 - pogotowie energetyczne
 • 992 - pogotowie gazowe
 • 993 - pogotowie ciepłownicze
 • 994 - pogotowie wodno-kanalizacyjne
 • 995 - pogotowie komunikacji miejskiej
 • 997 - policja
 • 998 - straż pożarna
 • 999 - pogotowie ratunkowe
Menu bannery stopka
Menu bannery nagłówek
Menu bannery stopka