Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łęczycy         ul. Kaliska 13         99-100 Łęczyca         www.zosprp.leczyca.pl         e-mail:   zosprp@leczyca.pl

Powódź na terenie powiatu łęczyckiego - maj 2010 r.

Tegoroczna powódź nie ominęła również powiatu łęczyckiego, przyszła do nas 18 maja 2010 r. Intensywne opady deszczu w majowy weekend spowodowały przybór wody w Czartówce i zalanie drogi prowadzącej do zakładów znajdujących się przy ul. Lotniczej (strefa ekonomiczna). Zalana została firma Kampman, poziom wody w pomieszczeniach produkcyjnych dochodził do 20 cm. Potem wysoka fala z Czartówki przelała się przez łęczycki zalew podtopiła domy znajdujące się przy ul. Ozorkowskiej w Łęczycy.

Znać o sobie dała również rzeka Malina przepływająca przez Piątek, podtopiło domy przy ul. Zgierskiej i oczyszczalnię ścieków w Piątku. Woda przelewała się przez drogę wojewódzką nr 702 w pobliżu skrzyżowania z drogą 703 na kierunku Piątek – Zgierz.

Wylała również największa rzeka naszego powiatu – Ner. Na terenie powiatu wał przeciwpowodziowy na Nerze przerwany został w 3 miejscach, rzeka wylała na łąki na terenie gminy Grabów i Łęczyca (wieś Łęka). Na terenie gminy Świnice Warckie podtopione zostały domy w miejscowościach Podłęże (2 gospodarstwa) i Chorzepin (4 gospodarstwa).

Działania straży pożarnej polegały głównie na zabezpieczeniu obiektów (worki z piaskiem) i wypompowywaniu wody z zalanych domów i budynków gospodarczych.

Najdłużej prowadzono działania na rzecze Ner w miejscowości Zimne gmina Świnice Warckie i Prusinowice gmina Łęczyca. Umacnianie i podwyższania wałów przeciwpowodziowych trwało tam przez cały tydzień tj od 18 di 22 maja, strażakom z PSP i OSP pomagali osadzeni z Zakładu Karnego w Garbalinie. To dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się obronić wały i uratować przed zalaniem wiele gospodarstw z pobliskich wsi.

W sumie w ciągu tego tygodnia było 189 zdarzeń, jednostki OSP wyjeżdżały 209 razy (w niektórych zdarzeniach udział brało więcej niż jedna jednostka OSP), w akcji brało udział 237 samochodów i 1205 strażaków OSP. Łączny czas trwania tych akcji to 533 godz. i 21 min.

Najczęściej wyjeżdżały: OSP Piątek – 44 zdarzenia, OSP Topola Królewska – 35 zdarzeń, OSP Góra Św. Małgorzaty – 22 zdarzenia, OSP Świnice Warckie – 17, OSP Leźnica Mała - 17, OSP Witonia – 17.

Najwięcej zdarzeń było w mieście Łęczyca – 45, w Piątku było ich 30, rozkład wszystkich zdarzeń można zobaczyć na rysunku poniżej.

Udział jednostek OSP z terenu powiatu łęczyckiego w działaniach związanych z powodzią w okresie od 18 do 23 maja 2010 r.

JednostkaKSRGPMZAFWGZRRazemPojazdów
w akcji
Strażaków
w akcji
Czas udziału
jednostek OSP
w akcji [godz.]
OSP Piątektak  044000445126180:33
OSP Świnice Warckietak017000172311473:25
OSP Topola Królewskatak035000353917558:04
OSP Leźnica Małatak015002171810057:14
OSP Witoniatak017000172311544:55
OSP Góra Św. Małgorzatytak022000222311728:49
OSP Łęczycanie03000331125:16
OSP Grabówtak0910010125022:06
OSP Daszynatak06000663421:25
OSP Grodziskonie07000773719:10
OSP Stemplewnie05000553718:16
OSP Siedlecnie05000553013:17
OSP Sobótka Staratak05100672312:34
OSP Piaskinie03000331512:16
OSP Jankównie03000331610:37
OSP Drozdównie02000221810:02
OSP Marynkinie0200022147:28
OSP Korytanie0200022126:06
OSP Chrząstóweknie010001155:11
OSP Chorzepinnie0100011114:03
OSP Błonienie0100011102:34
Razem:02052022092371205533:21

P - Pożar, MZ - Miejscowe Zagrożenie, AF - Alarm Fałszywy,
WG - Wyjazd Gospodarczy, ZR - Zabezpieczenie Rejonu

Menu bannery stopka