Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łęczycy         ul. Kaliska 13         99-100 Łęczyca         www.zosprp.leczyca.pl         e-mail:   zosprp@leczyca.pl

Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2011 r. rozpoczęta

OSP Piątek w dniu 8 stycznia 2011 r jako pierwsza w powiecie łęczyckim przeprowadziła zebranie sprawozdawczo-wyborcze w tegorocznej kampanii.

Następne zebrania odbyły się w dniu 15-01-2011 r, tego dnia zebranie odbyło się również w OSP Chrząstówek, gmina Łęczyca. Od innych to zebranie różniło się tym, że była na nim obecna redaktor czasopisma Związku OSP RP „Strażak” pani Agnieszka Boruszkowska. Należy się spodziewać, że informacja na temat OSP Chrząstówek będzie w marcowym wydaniu „Strażaka”.

Zebranie prowadził Prezes OSP dh Stefan Pacholczyk, wśród zaproszonych gości byli: członek Prezydium Zarządu Głównego Związku dh Ryszard Szmaja, Wójt Gminy Łęczyca dh Andrzej Wdowiak oraz mł.bryg. Józef Mastalerz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łęczycy.

2011-01-16 JM

Medale dla honorowych dawców krwi z kół HDK przy OSP z powiatu Łęczyckiego

W dniu 13 stycznia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Pabianicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń dla honorowych dawców krwi z terenu województwa łódzkiego.

Z 12 odznaczeń państwowyh, które były wręczane podczas tej uroczystości 3 dostali druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu łęczyckiego.

Byli to:

  • dh Krzysztof Bartczak z OSP w Świnicach Warckich - srebrny Krzyż Zasługi,
  • dh Jacek Sochacki z OSP w Chorkach - brązowy Krzyż Zasługi,
  • dh Krzysztof Tutak z OSP w Stemplewie - brązowy Krzyż Zasługi.

Na terenie powiatu łęczyckiego funkcjonują trzy kluby Honorowych Dawców Krwi przy jednostkach OSP są to: klub HDK przy OSP w Łęczycy, klub HDK przy OSP w Świnicach Warckich i klub HDK przy OSP w Starej Sobótce.

2011-01-14 JM

Posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy

W dniu 21 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału dh Wojciech Zdziarski, obecny był członek Prezydium Zarządu Głównego Związku dh Ryszard Szmaja. W posiedzeniu udział brali członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i zaproszeni goście.

Posiedzenie poświęcone było przygotowaniom do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w roku 2011 oraz jej przebiegowi.

Zarząd Oddziału podjął uchwałę „w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej i zwołania III Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy” oraz zatwierdził plan pracy Zarządu i Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Łęczycy na 2011 r.

Komendant Powiatowy PSP w Łęczycy mł.bryg. Jarosław Ostrowski przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu łęczyckiego w mijającym 2010 roku.

2010-12-22 JM

Strażacy z powiatu łęczyckiego wśród najlepszych w województwie

W czwartek 18 listopada 2010 r. na terenie siedziby Oddziału Prewencji Policji w Łodzi Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego, wraz z Jolantą Chełmińską, Wojewodą Łódzkim, nagrodzili zwycięzców XI Finału wojewódzkiego konkursu „Najlepszy policjant i strażak województwa łódzkiego w 2010 roku”. W uroczystości wziął udział st. bryg. Andrzej Witkowski, Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz dh Jan Ryś Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi.

Wśród strażaków w kategorii „Honorowy dawca krwi OSP” nagrodzony został druh Waldemar Wojciech Łukaszewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczycy, będący w OSP już 46 lat. Jest on jednym z założycieli w 1973 r. klubu Honorowych Dawców Krwi przy OSP. W sumie oddał ponad 42 litry krwi. Uhonorowano go dotychczas Odznaką Honorową PCK I stopnia w 2007 r. oraz „Honorowy Dawca Krwi zasłużony dla Zdrowia Narodu” w 2008 r.

Wyróżniony został również strażak Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy str. Grzegorz Sobiński, który zwyciężył w kategorii „Strażak, który osiągnął znaczące sukcesy sportowe w 2010 roku”.

Po uroczystości kilkunastominutowy koncert dała orkiestra dęta OSP Łubnice (pow. wieruszowski) pod batutą druha Artura Krzęcia – wyróżnionego w tym roku tytułem najlepszym kapelmistrzem orkiestry dętej OSP.

Nie były to pierwsze wyróżnienia dla strażaków z terenu naszego powiatu.

Rok wcześniej tj. 11 grudnia 2009 r Marszałek Województwa Włodzimierz Fisiak i Wicewojewoda Łódzki Krystyna Ozga wręczyli wyróżnienie w kategorii „Najlepszy dowódca OSP” Komendantowi Gminnemu ZOSP RP w Witoni druhowi Józefowi Krysztofiakowi.

W roku 2008 Prezes OSP w Piątku druh Przemysław Świątkiewicz, z rąk Marszałka Włodzimierza Fisiaka, Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej i Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi st.bryg. Andrzeja Witkowskiego otrzymał wyróżnienie „Strażak OSP uczestniczący w największej ilości zdarzeń w 2008 roku”.

2010-11-20 JM

Menu bannery stopka