Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łęczycy         ul. Kaliska 13         99-100 Łęczyca         www.zosprp.leczyca.pl         e-mail:   zosprp@leczyca.pl

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Zapobiegajmy pożarom” 2011
Oddział Powiatowy ZOSP RP w Łęczycy

W dniu 14 stycznia 2011r. komisja w składzie:

 1. mgr Agnieszka Chmielecka
 2. mgr Ilona Gródek
 3. mgr Monika Błaszczyk
 4. Krzysztof Zuchniewicz

wyłoniła zwycięzców konkursu plastycznego pod hasłem: „Zapobiegamy pożarom” ogłoszonego przez ZG ZOSPRP. Na konkurs wpłynęło 87 prac. Prace oceniane były w czterech grupach wiekowych.

Grupa I, przedszkola (w kolejności zajętych miejsc):

 1. Karolina Adamiak – Przedszkole w Piątku,
 2. Magdalena Gładysz - Przedszkole w Piątku,
 3. Igor Mikołajczyk – Oddział Przedszkolny w Czernikowie.

Wyróżnienie:

 • Dominika Grzelak – Przedszkole w Piątku.

Grupa II, klasy I – III (w kolejności zajętych miejsc):

 1. Tomasz Skowron – Szkoła Podstawowa w Czernikowie,
 2. Marcelina Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Mazewie,
 3. Agata Ciszek – Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej,
  Aneta Wolszczak – Szkoła Podstawowa w Grabowie.

Wyróżnienia:

 • Mateusz Marczyk - Szkoła Podstawowa w Czernikowie
 • Łukasz Bartczak  - Szkoła Podstawowa w Czernikowie

Grupa III, klasy IV – VI (w kolejności zajętych miejsc):

 1. Łukasz Barylski – Szkoła Podstawowa w Górze Św. Małgorzaty,
 2. Paulina Stajuda - Szkoła Podstawowa w Górze Św. Małgorzaty,
 3. Krystyna Kaźmierczak – Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy,
  Julia Zawierucha - Szkoła Podstawowa w Górze Św. Małgorzaty.

Wyróżnienia:

 • Anna Wasiak – Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy,
 • Ewelina Budner – Szkoła Podstawowa w Siedlcu,
 • Weronika Surawska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy.

Grupa IV, gimnazja (w kolejności zajętych miejsc):

 1. Dawid Michalski – Gimnazjum w Piątku,
 2. Sebastian Rachubiński – Gimnazjum w Piątku.

Odpowiedzialny za organizację konkursu: dh Jan Joachimiak

Wyniki finału wojewódzkiego
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Zapobiegajmy pożarom” 2011
(województwo łódzkie)

Jury Finału Wojewódzkiego:

Przewodniczący – mgr Zdzisław Kupisz
Członek – mgr Agnieszka Chmielecka
Przewodniczący Komisji ds. M, K, K i Z – mgr Ryszard Szmaja
Sekretarz – Barbara Świątek

Do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi nadesłano 91 prace plastyczne z 6 powiatów.

Poziom prac był zadowalający. Warto podkreślić mnogość i różnorodność technik plastycznych oraz tematyczne ukazanie wszechstronnej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.M

Jury Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego postanowiło nagrodzić prace w poszczególnych grupach wiekowych:

I grupa (przedszkole):

 1. miejsce – Karolina Adamiak, Gminne Przedszkole w Piątku, powiat Łęczyca
 2. miejsce – Kornelia Bernaciak, Zespół Szkolno-Przedszkolny, powiat Tomaszów Mazowiecki
 3. miejsce – Wiktor Ziębaczewski, Publ. SP w Sławnie, powiat Opoczno

Wyróżnienie:

 1. Olaf Kamiński, Publ. SP w Sławnie, powiat Opoczno

II grupa (szkoły podstawowe kalsy I-III):

 1. miejsce – Julia Kordalik, SP Sierakowice Prawe, powiat Skierniewice
 2. miejsce – Kinga Wieprzłowiacz, SP Miedniewice, powiat Skierniewice
 3. miejsce - Kacper Jankowski, SP Dębowa Góra, powiat Skierniewice

Wyróżnienie:

 1. Aleksandra Lewandowska, Publ. SP Lipin (Czerniewice), powiat Tomaszów Mazowiecki

III grupa (szkoły podstawowe klasy IV-VI)

 1. miejsce – Honorata Włodarczyk, SP Rokiciny, powiat Tomaszów Mazowiecki
 2. miejsce – Łukasz Barylski, SP Góra Św. Małgorzaty, powiat Łęczyca
 3. miejsce – Adrian Witczak, SP Sobota, powiat Łowicz

Wyróżnienie:

 1. Piotr Mjachrzak, SP ZSSRWiO Stary Waliszew, powiat Łowicz

IV grupa (gimnazjum):

 1. miejsce – Marta Lasek, Publ. Gimnazjum Tomawa, powiat Piotrków Trybunalski
 2. miejsce – Paulina Kwiecień, Publ. Gimnazjum Tomawa, powiat Piotrków Trybunalski
 3. miejsce – Paulina Karwas, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, powiat Tomaszów Mazowiecki

Wyróżnienie:

 1. Agata Czapnik, Gimnazjum Żelazna, powiat Skierniewice

V grupa (szkoły ponadgimnazjalne):

Nie zgłoszono żadnej pracy w tej grupie

VI grupa (dorośli):

Nie zgłoszono żadnej pracy w tej grupie


Z powiatu poddębickiego i wieluńskiego nadesłano w sumie 41 prac wyłonionych na szczeblu środowiskowym Konkursu. Nie zostały przeprowadzone eliminacje powiatowe, mimo to Komisja podjęła decyzję o dopuszczeniu do oceny w eliminacji wojewódzkich. Komisja postanowiła przyznać następujące wyróżnienia w poszczególnych grupach:

Grupa I (przedszkola):

 1. Oliwia Stęsicka, SP w Małyniu, powiat Poddębice
 2. Mariusz Jasiak, SP w Małyniu, powiat Poddębice

Grupa II (szkoły podstawowe kalsy I-III):

 1. Marta Białkowska, SP w Małyniu, powiat Poddębice
 2. Jakub Kacprowski, SP w Małyniu, powiat Poddębice
 3. Oliwia Zielak, SP w Małyniu, powiat Poddębice

Grupa III (szkoły podstawowe klasy IV-VI):

 1. Dawid Kacała, SP Wierzchlas, powiat Wieluń

Grupa IV (gimnazja):

 1. Natalia Grala, SP Zygry, powiat Poddębice
Menu bannery stopka