Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łęczycy         ul. Kaliska 13         99-100 Łęczyca         www.zosprp.leczyca.pl         e-mail:   zosprp@leczyca.pl

ELIMINACJE POWIATOWE
XXXV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
w ŁĘCZYCY


Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Łęczycy informuje, że:

 1. Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom” odbędą się w dniu 15 marca 2012 roku o godz. 10.00 w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy, ul. Lotnicza 21e
  Zgodnie z regulaminem eliminacje składać się będą z testu pisemnego i ustnych odpowiedzi finałowych.
  Eliminacje przeprowadzone zostaną w następujących grupach:
  • Szkoły podstawowe.
   W grupie szkół podstawowych każdą gminę i miasto Łęczycę może reprezentować po 2 uczniów.
  • Gimnazja.
   W grupie gimnazjów każdą gminę i miasto Łęczycę może reprezentować po 2 uczniów.
  • Szkoły ponadgimnazjalne.
   W grupie szkół ponadgimnazjalnych (tj. Zespół Szkół Nr 1 i NR 2 w Łęczycy, Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy i Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku) każdą szkołę może reprezentować po 2 uczniów.
   Regulamin Konkursu i materiały dostępne będą na stronie internetowej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęczycy: www.zosprp.leczyca.pl
   Po przeprowadzeniu eliminacji gminnych, zgłoszenia na drukach określonych w powyższym regulaminie należy przekazać na adres Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęczycy, ul. Kaliska 13 (bursa szkolna) do dnia 09 marca 2012r. Termin ten powinien być bezwzględnie dotrzymany, ze względu na przygotowanie dokumentacji i zakupienie odpowiedniej ilości nagród dla uczestników konkursu.
 2. Pytania konkursowe dotyczyć będą tematyki zawartej w materiałach przekazanych w latach ubiegłych, Strażaku nr 1 z 2009 r., w zeszytach biblioteczki ABC Strażaka Ochotnika.
 3. Eliminacje gminne/ miejskie należy przeprowadzić we współpracy z miejscowymi władzami samorządowymi.
Menu bannery stopka
Menu bannery nagłówek
Menu bannery stopka
Menu bannery nagłówek
Menu bannery stopka