Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łęczycy         ul. Kaliska 13         99-100 Łęczyca         www.zosprp.leczyca.pl         e-mail:   zosprp@leczyca.pl

VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków
na Jasną Górę

Stało się już wspaniałą tradycją, że co 5 lat na Jasnej Górze spotykają się ludzie związani z ochroną przeciwpożarową. Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z okresu przedwojennego, kiedy to 18 czerwca 1939 r. odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze. Było to jedno z największych wydarzeń w historii polskiego pożarnictwa.

Zgodnie z tą tradycją w24 kwietnia 2010 r. odbyła się VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę.

Z władz państwowych i Związkowych w pielgrzymce brali udział: wicepremier Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z przedstawicielami władz Związku, Pan Zbigniew Sosnowski – Podsekretarz Stanu w MSWiA oraz nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny PSP wraz z Zastępcami.
W Pielgrzymce uczestniczyli także, komendanci wojewódzcy, powiatowi i miejscy PSP, komendanci szkół PSP, byli komendanci główni oraz kapelani Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W uroczystości tej uczestniczyło ponad 100 tys. strażaków, około 3 tys. pocztów sztandarowych oraz 157 orkiestr OSP i 22 połączone strażackie chóry.

Niebezpieczna codzienność strażackiej służby, poświęcenie i oddanie, narażanie każdego dnia własnego zdrowia i życia dla ratowania innych, dowodzą, że ten uroczysty dzień stał się swoistym hołdem – wotum wdzięczności polskiego pożarnictwa za opiekę, symbolem jedności całej strażackiej rodziny.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 na Pl. Katedralnym przed Archikatedrą Św. Rodziny w Częstochowie z skąd kolumna pielgrzymkowa w asyście orkiestr, kompanii honorowych i sztandarów przeszła Aleją Najświętszej Marii Panny na Błonia Jasnogórskie. O godz. 11.00 strażackie orkiestry dęte wystąpiły we wspólnym koncercie.

Mszę św. na Jasnogórskim Szczycie celebrował nasz opiekun duchowy, Delegat Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Gdański, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Część homilii abp Głódź poświęcił patronowi strażaków - św. Florianowi, który w Polsce cieszy się szczególnym kultem. Metropolita przekonywał, że podobnie jak on, także każdy strażak musi być człowiekiem zasad, poświęcenia i ofiary.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było poświęcenie i odsłonięcie w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej Ryngrafu, który na tle odlanej w metalu mapy Polski przedstawia zarys klasztoru jasnogórskiego, sylwetkę Matki Boskiej Częstochowskiej z Dzieciątkiem oraz strażacki kask otoczony liśćmi wawrzynu.

Menu bannery stopka
Menu bannery nagłówek
Menu bannery stopka