Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łęczycy         ul. Kaliska 13         99-100 Łęczyca         www.zosprp.leczyca.pl         e-mail:   zosprp@leczyca.pl

PLAN POSIEDZEŃ
PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO
ZOSP RP W ŁĘCZYCY
W 2011 ROKU.

 1. I posiedzenie Prezydium - styczeń/luty 2011 r.
  1. Informacja o działaniach związanych z organizacją i przeprowadzeniem eliminacji XXXIV OTWP „Młodzież zapobiega pożarom".
  2. Ocena przebiegu eliminacji powiatowych Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom".
  3. Sprawy różne:
   1. określenie terminu Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych,
   2. określenie limitu odznaczeń związkowych na oddziały gminne,
   3. obchody Dnia Strażaka '2011.
 2. II posiedzenie Prezydium - kwiecień/maj 2011 r.
  1. Podsumowanie przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP za lata 2006 -2011 i ocena przygotowań Zjazdów Gminnych ZOSP RP na terenie powiatu.
  2. Przyjęcie projektu sprawozdania z wykonania budżetu Oddziału Powiatowego ZOSP RP za rok 2010 oraz projektu planu jego budżetu na rok 2011 oraz materiałów na posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału Powiatowego.
  3. Analiza stanu wydatkowania środków budżetowych gmin z terenu powiatu w 2010 roku oraz plany gmin na 2011 rok na dofinansowanie działalności terenowych OSP.
  4. Organizacja powiatowych eliminacji XXXIV OTWP.
  5. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o aktualnej sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeniach.
  6. Sprawy różne.
 3. III posiedzenie Prezydium sierpień/wrzesień 2011 r.
  1. Ocena przebiegu Zjazdów Gminnych ZOSP i stanu przygotowań do III Zjazdu Powiatowego ZOSP RP - przyjęcie projektów dokumentów na III Zjazd.
  2. Ocena przebiegu powiatowych eliminacji XXXIV OTWP.
  3. Informacja dotycząca organizacji konkursu plastycznego ph. „Zapobiegamy pożarom" na terenie powiatu.
  4. Informacja o udziale jednostek OSP w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.
  5. Informacja przedstawiciela Komisji ds. Młodzieży przy Oddziale Wojewódzkim ZOSP RP.
  6. Sprawy różne.
 4. IV posiedzenie Prezydium - listopad/grudzień 2011 r.
  1. Ocena przebiegu III Zjazdu Powiatowego ZOSP RP.
  2. Zatwierdzenie projektu planu posiedzeń Zarządu i Prezydium Oddziału Powiatowego ZOSP RP na 2012 rok.
  3. Przyjęcie „Założeń programowo-organizacyjnych kampanii zebrań sprawozdawczych OSP w 2012 na terenie powiatu łęczyckiego".
  4. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o aktualnej sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeniach (uwzględniając udział OSP).
  5. Sprawy różne.

Prezydium Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Łęczycy

Łęczyca, grudzień 2010 r.

PLAN POSIEDZEŃ
ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO
ZWIĄZKU OSP RP W ŁĘCZYCY
NA 2011 ROK.

 1. I posiedzenie plenarne Zarządu OP ZOSP RP - maj 2011 r.
  1. Podsumowanie przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych jednostek OSP na terenie poszczególnych gmin i miasta powiatu łęczyckiego za lata 2006 - 2011 i ocena stanu przygotowań do zjazdów gminnych ZOSP RP.
  2. Analiza wydatkowania środków budżetowych gmin i miasta w powiecie łęczyckim przeznaczonych w 2010 roku na dofinansowanie działalności terenowych jednostek OSP.
  3. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy za rok 2010 oraz planu jego budżetu na 2011 rok.
  4. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeniach na terenie powiatu łęczyckiego w 2010 roku ze szczególnym uwzględnieniem udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
  5. Informacja o przebiegu powiatowych eliminacji XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom".
  6. Sprawy różne.
 2. II posiedzenie plenarne Zarządu OP ZOSP RP - wrzesień/październik 2011 r.
  1. Ocena przebiegu Zjazdów Gminnych ZOSP i stanu przygotowań do III Zjazdu Powiatowego ZOSP RP - przyjęcie dokumentów na III Zjazd.
  2. Informacja dotycząca organizacji konkursu plastycznego ph. „Zapobiegamy pożarom" na terenie powiatu.
  3. Informacja o udziale jednostek OSP w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.
  4. Informacja przedstawiciela Komisji ds. Młodzieży przy Oddziale Wojewódzkim ZOSP RP.
  5. Sprawy różne.
 3. III posiedzenie plenarne Zarządu OP ZOSP RP- grudzień 2011 r.
  1. Zatwierdzenie planu posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy i jego Prezydium na 2012 rok.
  2. Zatwierdzenie „Założeń programowo-organizacyjnych kampanii zebrań sprawozdawczych OSP w 2012 roku na terenie powiatu łęczyckiego".
  3. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o aktualnej sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeniach na terenie powiatu łęczyckiego z uwzględnieniem udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
  4. Sprawy różne:
   • spotkanie opłatkowe.

Prezydium Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Łęczycy

Łęczyca, grudzień 2010 r.

Menu bannery stopka