Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łęczycy         ul. Kaliska 13         99-100 Łęczyca         www.zosprp.leczyca.pl         e-mail:   zosprp@leczyca.pl

Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej
w Łęczycy

Biuro Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Łęczycy

ul. Kaliska 13

99-100 Łęczyca

email: zosprp@leczyca.pl

www.zosprp.leczyca.pl

Biuro czynne:

  • środy godz. 14.00 – 16.00
  • piątki, godz. 8.00 - 10.00

tel. 24 388-36-00 (grzecznościowy)

Sekretarz Zarządu dh Jan Joachimiak

Biuro Zarządu mieści się na parterze budynku Bursy Szkolnej w Łęczycy

Menu bannery stopka