Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łęczycy         ul. Kaliska 13         99-100 Łęczyca         www.zosprp.leczyca.pl         e-mail:   zosprp@leczyca.pl

Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Łęczycy

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest organizacją pożytku publicznego

Biuro Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy prowadzi obsługę powiatowych władz statutowych Związku, przygotowuje posiedzenia władz i komisji problemowych, realizuje uchwały Prezydium, Zarządu, Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz wnioski komisji problemowych, realizuje kalendarz imprez programowych, przygotowuje i obsługuje uroczystości i imprezy Związkowe na szczeblu powiatowym, prowadzi współpracę z oddziałami gminnymi Związku i jednostkami OSP, pozyskuje środki finansowe na działalność OSP.

Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Łęczycy tworzą:

 • 7 oddziałów gminnych ZOSP RP:
  1. Oddział Gminny ZOSP RP w Daszynie,
  2. Oddział Gminny ZOSP RP w Grabowie,
  3. Oddział Gminny ZOSP RP w Górze Św. Małgorzaty,
  4. Oddział Miejsko - Gminny ZOSP RP w Łęczycy,
  5. Oddział Gminny ZOSP RP w Piątku,
  6. Oddział Gminny ZOSP RP w Świnicach Warckich,
  7. Oddział Gminny ZOSP RP w Witoni.
 • 69 Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:
  • 47 jednostek wyposażonych w samochody pożarnicze, z których 9 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,
  • przy jednostkach OSP działa 11 orkiestr dętych.

Władzami Oddziału Powiatowego są:

 • Zjazd Oddziału Powiatowego
 • Zarząd Oddziału Powiatowego
 • Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
 • Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego
Menu bannery stopka
Menu bannery nagłówek
Menu bannery stopka