Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łęczycy         ul. Kaliska 13         99-100 Łęczyca         www.zosprp.leczyca.pl         e-mail:   zosprp@leczyca.pl

Poradnik na wypadek powodzi

Czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodzią?
Sprawdź to w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej - to on odpowiada za ochronę przed tym kataklizmem.

Pamiętaj:

 • nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych,
 • nie przejeżdżaj przez wały z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
 • nie uprawiaj gruntu przy wałach w odległości co najmniej
  3 m od wału,
 • nie sadź drzew na wałach,
 • nie uszkadzaj umocnień,
 • nie stawiaj budynków, nie kop studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

Przed powodzią.

 1. Uzgodni z domownikami sposób porozumiewania się w razie rozdzielenia. Najpierw przekazujecie informację o swoim miejscu pobytu wspólnym znajomym lub rodzinie zamieszkałej poza terenem zagrożonym powodzią.
 2. Zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania. Zazwyczaj jest to dźwięk syreny alarmowej, gong lub specjalny sygnał dzwonów kościelnych.
 3. Machając kolorową flagą lub kawałkiem materiału możesz poprosić o pomoc:
  • FLAGA BIAŁA - chcesz opuścić miejsce, w którym jesteś,
  • FLAGA CZERWONA - prosisz o jedzenie i wodę,
  • FLAGA NIEBIESKA - prosisz o lekarza.
 4. Upewnij się, że wszyscy członkowie Twojej rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi. Naucz dzieci jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną, straż graniczną i inne służby ratownicze.
 5. Ubezpiecz siebie i swój dobytek.

Gdy już wiesz, że powódź cię nie ominie.

 1. Przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi (przygotuj worki z piaskiem).
 2. Zadbaj o zwierzęta - znajdź dla nich bezpieczne miejsce, pamiętaj by w chwili nadejścia powodzi nie były uwiązane i mogły same ratować swoje życie.
 3. Kiedy pojawi się nagłe zagrożenie powodziowe, wyłącz główne zasilanie elektryczne i dopływ gazu.
 4. Zabezpiecz najcenniejsze rzeczy przenosząc je na wyższe piętra domu. Zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny, przywiąż przedmioty i urządzenia do stałych elementów, aby nie popłynęły.
 5. Usuń z terenu posesji pojazdy i przemieść je w bezpieczne miejsce.
 6. Usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pestycydy i środki owadobójcze.
 7. Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. By była ona skuteczna musisz zaplanować kilka miejsc i drug ucieczki, sposób przeniesienia rodziny i wartościowych przedmiotów w bezpieczne miejsce. Pamiętaj: osoby dorosłe nie powinny brać więcej niż 50 kg bagażu.
 8. Na wypadek nadejścia katastrofy miej pod ręką przygotowane rzeczy: latarki z zapasowymi bateriami, przenośne radio z zapasowymi bateriami, telefon komórkowy bądź bezprzewodowy, apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody, ciepłe ubrania, śpiwory i koce.

W czasie powodzi.

 1. Włącz w radiu na baterię lokalną stację. Zazwyczaj radio podaje informację o zagrożeniu i sposobach postępowania. Kieruj się tymi radami.
 2. W przypadku niebezpieczeństwa przenieś się na wyżej położone tereny.
 3. Opuść swój dom tak jak każą Ci lokalne władze. Jeżli nie posłuchasz, może to zagrozić Tobie i Twojej rodzinie.
 4. Dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką przypnij do ubrania karteczkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz z kontaktem do ich opiekunów.
 5. Jeżli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla innych z informacją dokąd i kiedy wyjechałeś. Jeżli posiadasz skrzynkę na listy, zostaw wiadomość właśnie tam.
 6. Jeżli musiałeś opuścić swój dom, zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym. W ten sposób łatwiej odnajdzie cię rodzina.
 7. Jeżli poruszasz się własnym samochodem i ugrzęniesz na zalanym obszarze, szybko opuść pojazd. Najlepiej jedź tylko drogami wyznaczonymi przez władze.
 8. Jeżli nie zdążyłeś uratować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń.
 9. W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, sieć gazową i wodociągową.
 10. W miarę możliwości zgromadź wodę pitną na wyższych piętrach domu.
 11. Nie używaj w gospodarstwie domowym wody ze studni ani wody gruntowej.
 12. Jeżeli woda szybko się przemieszcza, nie chodź po zalanych obszarach.
 13. Jeżeli musisz przejść przez zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą.
 14. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
 15. Zgłoś się ochotniczo do pomocy przy walce z powodzią. Do tego celu nie są potrzebne specjalne kwalifikacje.
 16. Nie panikuj, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.

Gdy woda ustąpi.

 1. Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych.
 2. Nie wracaj do zalanego wcześniej domu do czasu, gdy nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji oraz usunięte odpady.
 3. Słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych.
 4. Upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem. Sprawdź także stan przewodów elektrycznych i gazowych.
 5. Otwórz okna i drzwi aby przewietrzyć budynek. Meble odsuń od ścian na co najmniej 20 cm i podnieść co najmniej 5 cm od podłogi. Uruchom ogrzewanie budynku.
 6. Jeżli to możliwe, to przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi w twoim domu, zrób fotografię bądź zapis wideo. Zdjęcia te będą dowodem dla firmy ubezpieczeniowej. Pomoże Ci to udokumentować straty. Wielkość strat powodziowych zgłoś niezwłocznie w firmie ubezpieczeniowej.
 7. Pomóż likwidować skutki powodzi.
 8. Zdezynfekuj zalane pomieszczenia. Jednym z najbardziej skutecznych środków dezynfekujących jest podchloryn sodu zawarty w Domestosie. Płynem tym należy umyć podłogi i wszystkie przedmioty znajdujące się w domu, a także zdezynfekować rury.
 9. Zalane pomieszczenia wywietrz, wysusz i odmaluj (szczególnie jeżeli przechowujesz w nich żywność, przygotowujesz posiłki lub jeżeli przebywają w nich dzieci).
 10. Koniecznie przestrzegaj zasad higieny chroniących przed zakażeniem:
  • zawsze gotuj wodę do picia, mycia naczyń, płukania owoców i warzyw jedzonych na surowo, a także wodę do mycia zębów,
  • surowe produkty pochodzenia zwierzęcego oraz warzywa traktuj jako zakażone i nie dopuszczaj do zetknięcia ich z produktami gotowymi do spożycia,
  • wychodząc z toalety myj dokładnie ręce wodą z mydłem - pamiętaj o tym przed każdym przygotowaniem posiłku oraz przed jedzeniem,
  • dbaj o czystość urządzeń sanitarnych, a zwłaszcza toalet - często je dezynfekuj i czyść odpowiednimi środkami.

Telefony alarmowe:

 • 112 - służby ratownicze
 • 997 - policja
 • 998 - straż pożarna
 • 999 - pogotowie ratunkowe
Menu bannery stopka
Menu bannery nagłówek
Menu bannery stopka