Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łęczycy         ul. Kaliska 13         99-100 Łęczyca         www.zosprp.leczyca.pl         e-mail:   zosprp@leczyca.pl

Platforma e-lirnigowa dla strażaków ochotników

W ramach realizacji projektu „Wioska internetowa”, z inicjatywy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego oraz firmą Optoland opracowany został program szkoleniowy dla strażaków ratowników OSP. Materiał szkoleniowy zamieszczony jest na platformie internetowej co pozwala na naukę i poznanie treści przewidzianych programami bez kłopotliwych wyjazdów do często oddalonych od miejsca zamieszkania ośrodków szkoleniowych. Każdy członek OSP może zapoznać się z tym materiałem. Jest to doskonała okazja aby w ramach samokształcenia strażacy OSP powtórzyli sobie wiadomości z zakresu ratownictwa i użycia sprzętu p-poż, a nowoprzyjęci strażacy – ochotnicy opanowali wiedzę z tego zakresu.

Można również korzystając z materiałów znajdujących się na „Platformie Edukacyjnej” przygotować się do egzaminu z części teoretycznej szkolenia OSP zgodnie z „Systemem Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych”. Egzamin taki przeprowadzony zostanie przez Komendę Powiatową PSP w Łęczycy.

Po zdaniu egzaminu teoretycznego uczestnicy szkoleń przystępują do części praktycznej szkolenia prowadzonej przez pracowników Komendy. Po ukończeniu szkolenia praktycznego i zdaniu egzaminu końcowego wydane zostanie zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z ww. „Systemem Szkolenia Członków OSP...”.

Zgłoszenie na kurs można wysłać e-mailem na adres kppsp05@straz.lodz.pl lub telefonicznie tel. 24 721-26-32. Termin egzaminu teoretycznego określa Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy. Przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego należy dostarczyć do Komendy komplet dokumentów wymagany „Systemem Szkolenia Członków OSP...”.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy – tel. 24 721-26-32 lub na stronie internetowej Komendy www.psp.leczyca.pl zakładka „Szkolenie OSP”.

Instrukcja rejestracji i logowania się na „Platformę Edukacyjną”.

Systemem Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych

Menu bannery stopka