Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łęczycy         ul. Kaliska 13         99-100 Łęczyca         www.zosprp.leczyca.pl         e-mail:   zosprp@leczyca.pl

ELIMINACJE POWIATOWE
XXXIV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
w ŁĘCZYCY


Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych SP RP w Łęczycy we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy w dniu 7 kwietnia 2011 r w komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy przeprowadził eliminacje powiatowe XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Po części pisemnej do finału eliminacji powiatowych zakwalifikowały się niżej wymienieni:

 1. grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
  1. Anielak Klaudia - SP Daszyna - 30 pkt.
  2. Podlasiak Agnieszka - SP Daszyna - 29 pkt.
  3. Brzeski Wojciech - SP Góra Św. Małgorzaty - 27 pkt.
 2. grupa wiekowa (gimnazja)
  1. Walczak Ireneusz - Gimnazjum w Nowym Gaju - 32 pkt.
  2. Przybylak Łukasz - Gimnazjum w Topoli Królewskiej - 31 pkt.
  3. Czerwczak Aleksandra - Gimnazjum w Daszynie - 31 pkt.
 3. grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
  1. Jeziorski Kamil - ZSMR w Piątku - 32 pkt.
  2. Góra Kamil - ZSP nr 2 im. J. Grodzkiej - 26 pkt.
  3. Jankiewicz Adrian - LO w Łęczycy - 24 pkt.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

 1. grupa wiekowa (szkoła podstawowe)
  1. Podlasiak Agnieszka - SP Daszyna – 57 pkt.
  2. Anielak Klaudia - SP Daszyna – 51 pkt.
  3. Brzeski Wojciech - SP Góra Św. Małgorzaty – 35pkt.
 2. grupa wiekowa (gimnazja)
  1. Czerwczak Aleksandra - Gimnazjum w Daszynie – 45 pkt.
  2. Przybylak Łukasz - Gimnazjum w Topoli Królewskiej – 32 pkt.
  3. Walczak Ireneusz - Gimnazjum w Nowym Gaju – 31 pkt.
 3. grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
  1. Jeziorski Kamil - ZSMR w Piątku – 44 pkt.
  2. Jankiewicz Adrian - LO w Łęczycy – 43 pkt.
  3. Góra Kamil - ZSP nr 2 im. J. Grodzkiej – 29 pkt.

Osoby, które w eliminacjach powiatowych zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych reprezentowały powiat łęczycki w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Wolborzu.


ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE
XXXIV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
(województwo łódzkie)

18 kwietnia 2011 r. w Wolborzu odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” województwa łódzkiego. Uczestnikami byli laureaci z poszczególnych powiatów naszego województwa.

Organizatorem eliminacji był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi we współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Zwycięzcami rozgrywek finałowych w zostali w poszczególnych kategoriach wiekowych, w kolejności zajmowanych miejsc:

 1. grupa - uczniowie szkół podstawowych:
  1. Arkadiusz Midera – powiat piotrkowski
  2. Michał Śmiałek – powiat łódzki-wschodni
  3. Sylwia Panek – powiat wieruszowski
  4. Patrycja Majewska – powiat łowicki
  5. Jakub Meszka – powiat skierniewicki
 2. grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych:
  1. Emilia Urbaniak – powiat wieluński
  2. Łukasz Barys – powiat pabianicki
  3. Radosław Pietrzak – powiat wieruszowski
  4. Marcin Pacholik - powiat radomszczański
  5. Tomasz Duda – powiat skierniewicki
 3. grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
  1. Tomasz Borkowski – powiat kutnowski
  2. Justyna Kuś – powiat sieradzki
  3. Mateusz Kuzik – powiat łódź miasto
  4. Marcin Antonik – powiat łowicki
  5. Rafał Kuryłek – powiat pabianicki

Osoby, które w eliminacjach wojewódzkich zajęły pierwsze dwa miejsca w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentowały województwo łódzkie w krajowym finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Ciechocinku.

Wszystkim finalistom szczebla powiatowego i wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” składamy gratulacje i zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji turnieju.


BIBLIOGRAFIA
do wykorzystania przez członków jury, nauczycieli, opiekunów
w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich XXXIV OTWP
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Grupa I – szkoły podstawowe
I       USTAWY
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
II       ROZPORZĄDZENIA
 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2006 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).
III       STATUTY
 1. Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej (przyjęty w dn. 30 września 2007 r. przez XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP).
 2. Statut Ochotniczej Straży Pożarnej (wzorcowy).
IV       REGULAMINY
 1. Regulamin umundurowania.
 2. Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku OSP RP (obowiązujący od stycznia 2010 r.).
 3. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
 4. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.
V       LITERATURA SPECJALISTYCZNA
 1. Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, J. R. Szaflik, Edura, Warszawa 2005 r.
 2. ABC strażaka ochotnika cz. 2 (podręcznik szkoleniowy dla członków MDP).
 3. ABC strażaka ochotnika cz. 3 (pierwsza pomoc).
 4. ABC strażaka ochotnika cz. 4 (materiały szkoleniowe dla uczestników OTWP).
 5. ABC strażaka ochotnika cz. 6 (regulamin umundurowania).
 6. ABC strażaka ochotnika cz. 9 (regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień), Warszawa 2009 r.
 7. ABC strażaka ochotnika cz. 13 (taktyka), Warszawa 2003 r.
 8. ABC strażaka ochotnika cz. 19 (regulaminy MDP (zbiór)).

Wydawcą „ABC strażaka ochotnika” jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku, tel. 58 3416345, 58 3419080.

VI       MIESIĘCZNIKI
 1. Strażak - 2010 r.
VII       AKTUALNOŚCI I ROZMAITOŚCI POŻARNICZE
 • Dystynkcje OSP i struktur Związku OSP RP (po XII Zjeździe Krajowym Związku OSP RP).
 • Dystynkcje stopni PSP.
 • Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP.
 • Znaki ewakuacyjne.
 • Znaku ochrony przeciwpożarowej.

Grupa II – gimnazja
I       USTAWY
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
 2. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.).
II       ROZPORZĄDZENIA
 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Dział VI – Bezpieczeństwo pożarowe.
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz.U. z 1999 r. Nr 111, poz. 1311).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2006 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).
III       STATUTY
 1. Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej (przyjęty w dn. 30 września 2007 r. przez XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP).
 2. Statut Ochotniczej Straży Pożarnej (wzorcowy).
IV       REGULAMINY
 1. Regulamin umundurowania.
 2. Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku OSP RP (obowiązujący od stycznia 2010 r.).
 3. Regulamin Organizacyjny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (wzorcowy).
 4. Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych – CTIF.
 5. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
 6. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.
 7. Regulamin konkursu na wzorową drużynę i jej opiekuna - „Najlepsi z najlepszych”.
 8. Regulamin organizacyjny Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP.
V       LITERATURA SPECJALISTYCZNA
 1. Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, J. R. Szaflik, Edura, Warszawa 2005 r.
 2. ABC strażaka ochotnika cz. 1 (podręcznik szkolenia szeregowców OSP).
 3. ABC strażaka ochotnika cz. 2 (podręcznik szkoleniowy dla członków MDP).
 4. ABC strażaka ochotnika cz. 3 (pierwsza pomoc).
 5. ABC strażaka ochotnika cz. 4 (materiały szkoleniowe dla uczestników OTWP).
 6. ABC strażaka ochotnika cz. 6 (regulamin umundurowania).
 7. ABC strażaka ochotnika cz. 9 (regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień), Warszawa 2009 r.
 8. ABC strażaka ochotnika cz. 10 (podręcznik szkolenia dowódców OSP).
 9. ABC strażaka ochotnika cz. 13 (taktyka), Warszawa 2003 r.
 10. ABC strażaka ochotnika cz. 14 (zawody CTIF – OSP).
 11. ABC strażaka ochotnika cz. 19 (regulaminy MDP (zbiór)).
 12. ABC strażaka ochotnika cz. 20 (programy szkolenia MDP).
 13. ABC strażaka ochotnika cz. 24 (gaszenie pożarów).

Wydawcą „ABC strażaka ochotnika” jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku, tel. 58 3416345, 58 3419080.

VI       MIESIĘCZNIKI
 1. Strażak - 2010 r.
 2. Przegląd Pożarniczy – 2010 r.
VII       AKTUALNOŚCI I ROZMAITOŚCI POŻARNICZE
 • Dystynkcje OSP i struktur Związku OSP RP (po XII Zjeździe Krajowym Związku OSP RP).
 • Dystynkcje stopni PSP.
 • Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP.
 • Imię i nazwisko osób zajmujących obecnie stanowiska Komendanta PSP oraz funkcję Prezesa Zarządu OSP np. powiecie, województwie, kraju.
 • Znaki ewakuacyjne.
 • Oznakowanie technicznych środków przeciwpożarowych służących ewakuacji.
 • Znaku ochrony przeciwpożarowej.
 • Oznakowanie techniczne środków przeciwpożarowych.

Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne
I       USTAWY
 1. „Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
 2. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 12, poz. 1118 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).
II       ROZPORZĄDZENIA
 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Dział VI – Bezpieczeństwo pożarowe.
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz.U. z 1999 r. Nr 111, poz. 1311).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2006 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).
III       STATUTY
 1. Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej (przyjęty w dn. 30 września 2007 r. przez XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP).
 2. Statut Ochotniczej Straży Pożarnej (wzorcowy).
IV       REGULAMINY
 1. Regulamin umundurowania.
 2. Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku OSP RP (obowiązujący od stycznia 2010 r.).
 3. Regulamin Organizacyjny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (wzorcowy).
 4. Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych – CTIF.
 5. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
 6. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.
 7. Regulamin konkursu na wzorową drużynę i jej opiekuna - „Najlepsi z najlepszych”.
 8. Regulamin organizacyjny Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP.
 9. Wytyczne w sprawie kategoryzacji Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.
V       LITERATURA SPECJALISTYCZNA
 1. Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, J. R. Szaflik, Edura, Warszawa 2005 r.
 2. VII Zeszyt historyczny Związku OSP RP, Warszawa 2008 r.
 3. ABC strażaka ochotnika cz. 1 (podręcznik szkolenia szeregowców OSP).
 4. ABC strażaka ochotnika cz. 2 (podręcznik szkoleniowy dla członków MDP).
 5. ABC strażaka ochotnika cz. 3 (pierwsza pomoc).
 6. ABC strażaka ochotnika cz. 4 (materiały szkoleniowe dla uczestników OTWP).
 7. ABC strażaka ochotnika cz. 6 (regulamin umundurowania).
 8. ABC strażaka ochotnika cz. 9 (regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień), Warszawa 2009 r.
 9. ABC strażaka ochotnika cz. 10 (podręcznik szkolenia dowódców OSP).
 10. ABC strażaka ochotnika cz. 12 (historia ochrony przeciwpożarowej do 1918 r.).
 11. ABC strażaka ochotnika cz. 13 (taktyka), Warszawa 2003 r.
 12. ABC strażaka ochotnika cz. 14 (zawody CTIF – OSP).
 13. ABC strażaka ochotnika cz. 19 (regulaminy MDP (zbiór)).
 14. ABC strażaka ochotnika cz. 20 (programy szkolenia MDP).
 15. ABC strażaka ochotnika cz. 24 (gaszenie pożarów).

Wydawcą „ABC strażaka ochotnika” jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku, tel. 58 3416345, 58 3419080.

VI       MIESIĘCZNIKI
 1. Strażak - 2010 r.
 2. Przegląd Pożarniczy – 2010 r.
 3. Kurier Strażacki – 2010 r.
VII       AKTUALNOŚCI I ROZMAITOŚCI POŻARNICZE
 • „Bogu na Chwałę, Ludziom na Pożytek - 125 lat Strażaka”, praca zbiorowa, Warszawa 2007 r.
 • Dystynkcje OSP i struktur Związku OSP RP (po XII Zjeździe Krajowym Związku OSP RP).
 • Dystynkcje stopni PSP.
 • Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP.
 • Imię i nazwisko osób zajmujących obecnie stanowiska Komendanta PSP oraz funkcję Prezesa Zarządu OSP np. powiecie, województwie, kraju.
 • Znaki ewakuacyjne.
 • Oznakowanie technicznych środków przeciwpożarowych służących ewakuacji.
 • Znaku ochrony przeciwpożarowej.
 • Oznakowanie techniczne środków przeciwpożarowych.
 • Znaki ostrzegawcze ADR.
 • Znaki substancji chemicznych.
 • Tablice wyróżniające pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne (ADR).
Menu bannery stopka
Menu bannery nagłówek
Menu bannery stopka
Menu bannery nagłówek
Menu bannery stopka